Finał XIII Międzynarodowego Konkursu Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka

648 uczestników z Australii, Białorusi, Grecji, Hiszpanii, Kazachstanu, Litwy, Norwegii, Polski, Ukrainy i USA wzięło udział w XIII Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem” organizowanym przez Fundację Pro Arte Christiana.

Konkurs rozpoczął się 1 października ub. roku, a zakończył galą finałową 14 maja 2022 roku w kaliskim kościele oo. Franciszkanów. Honorowy patronat nad konkursem objęła Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Tematyką prac plastycznych i fotograficznych były: Polska, moja Ojczyzna, Moja Babcia i Mój Dziadek, Szczęśliwy, kto sobie Patrona, Józefa ma za Opiekuna…, „Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, Sport  i Kosmos.

Konkurs adresowany jest do uczestników od 3 do 21 lat i podzielony na trzy edycje artystyczne: plastyczną, fotograficzną i recytatorską (recytacja wierszy Włodzimierza Pietrzaka). – Celem konkursu jest inspirowanie dzieci                    i młodzieży z różnych środowisk do rozwijania pasji artystycznych, odkrywanie młodych talentów, także wśród dzieci niepełnosprawnych, oraz promowanie twórczości Włodzimierza Pietrzaka, zapomnianego poety, krytyka literackiego, żołnierza Powstania Warszawskiego, związanego w latach młodzieńczych         z Kaliszem – w 1931 ukończył Państwowe Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki (dzisiejsze II Liceum Ogólnokształcące), w latach nauki gimnazjalnej redagował szkolne pismo „Świt” –  powiedziała dr Beata Michalak – Konieczna prezes Fundacji Pro Arte Christiana.

W tegorocznej edycji jurorzy (fotografia – profesorowie z Łódzkiej Szkoły Filmowej, plastyka i recytacja – profesorowie i adiunkci z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego   w Kaliszu Uniwersytetu Adama Mickiewicza             w Poznaniu) ocenili 575 prac plastycznych z Polski, Australii, Białorusi, Grecji, Hiszpanii, Kazachstanu, Litwy, Norwegii, Ukrainy i USA, 47 fotografii z Polski     i Białorusi oraz 26 recytatorów z Polski i Kazachstanu.
Przez trzynaście lat udział w konkursie wzięło 14.006 uczestników z Polski, Australii, Austrii, Białorusi, Chin, Czech, Grecji,   Hiszpanii, Kazachstanu, Libanu, Litwy, Niemiec, Norwegii, RPA, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch.
– Od początku istnienia konkursu w gronie Honorowego Patronatu  zapisała się Pierwsza Dama Rzeczypospolitej, śp. Pani Maria Kaczyńska i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzej Duda, który objął patronatem 10 edycję konkursu – podkreśla prezes fundacji dr Beata Michalak –  Konieczna.

W edycji fotograficznej  jury w składzie profesor dr hab. Marek Szyryk, profesor dr hab. Janusz Maria Tylman, profesor dr hab. Tomasz  Komorowski  z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera  w Łodzi postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia: w kategorii 10 – 13 lat  jury nie przyznało I, II i III miejsca, wyróżnienie otrzymał tylko Wiktor Kowalczyk       z Jastrzębia.
W kategorii  14 – 17 lat I nagrodę zdobył Paweł  Piróg z Krakowa, drugą – Julia Lisowskaja z Białorusi, a trzecią – Marcin Jóźwiak z Poznania. Natomiast wyróżnienia otrzymali: Dawid Gawlica z Bierunia, Zofia Łapajerska z Krakowa      i Diana Sobolewska z Kazachstanu. W kategorii 18-21 lat jurorzy przyznali tylko  I nagrodę dla Wiktorii Kaczorowskiej z Poznania.

Jury edycji recytatorskiej jury w składzie: dr Małgorzata Ratajczyk, dr Beata Michalak – Konieczna z Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Wojciech May i Maciej Konieczny  postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia w kategorii 10 –13 lat. Wyróżnienie dla Kamila Poliwczak z Chełmna, III nagrodę dla Filipa Pompka       z Pradł, II nagrodę dla Karola Frączka z Łosiny Górnej, a pierwszą nagrodę dla Joanny Ziemiańskiej z Krakowa.
W Kategorii 14 – 17 lat wyróżnienie trafiło do Ady Figiel z Góry, trzecią nagrodę zdobyła Marcelina Iwaniak z Turku, drugą – Honorata Garlej z Katowic a pierwszą – Alicja Wojnarowska z Dębicy.

W kategorii 18-21 jury nie przyznało wyróżnień. Trzecią nagrodę zdobyła Evelina Kudryavtseva z Kazachstanu, drugą – Paulina Marczak z Ostrzeszowa,  a pierwszą – Sonia Pawlak  z Ostrzeszowa.

W edycji plastycznej jury w składzie: profesor UAM dr hab  Monika Kostrzewa, dr Anna Sobczyk – Gąsiorek,  dr Beata Michalak – Konieczna z Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu, organizator i pomysłodawca konkursu Maciej Konieczny  postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia w kategorii: 3 – 6 lat Adriannie Ciska, Karolinie Pakuła, Łucji Piórkowskiej  z Płocka, Antoninie Kotyl    z Myszkowa, Gabrieli Zielińskiej z Turku,  trzecią nagrodę Michalinie Furdzik z Katowic, drugą – Oldze Gąsior    z Lublina oraz pierwszą – Marii Zyga, również   z Lublina.

W kategorii 7-13 lat wyróżnienia otrzymali: Adam Jasiński z Rydzyny, Oliwer Ciszak z Pleszewa, Malwina Frasik z Krakowa, Łukasz Mieszkuniec z Litwy oraz Antonina Sadłowska z Przykony.
Trzecią nagrodę zdobyła Michalina Szocińska, drugą – Jaśmina Domalewska        z Gdańska, natomiast pierwszą – Katarzyna Wiśniewska z Bielska Biała.

Kategoria 14-17 lat, wyróżnienia: Nikola Muszkiewicz z Gdańska, Aleksandra Tomala ze Świętochłowic, Wiktoria Bawół z Jędrzejowa, Wiktor Kozdroń                z Sanoka. Trzecią nagrodę przyznano Alicji Sobieszek z Wrocławia, drugą – Karolinie Szmołda z Biłgoraja,  a  pierwsza trafiła do Mai Domalewskiej                 z Gdańska.

W kategorii 18-21 wyróżnień nie przyznano. Trzecie miejsce zdobyła Maja Miller z Rybnika, drugie – Katarzyna Ulikowska z Ostrowca Świętokrzyskiego a pierwsze Sara Jamrożek z Rydzyny.

Laureatom pierwszej, drugiej i trzeciej nagrody przyznano książki                            i wydawnictwa albumowe z imiennymi dedykacjami, banknoty, srebrne monety kolekcjonerskie, srebrne numizmaty kolekcjonerskie, drobny sprzęt elektroniczny, tablety, pobyty weekendowe z opiekunem w atrakcyjnych częściach Polski, słodkie upominki.

 

 

Created with GIMP

Created with GIMP

Created with GIMP

.