XIII Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”

.