Category Archives: Uncategorized

XIV MIĘDZYNARODOWY KONKURS ARTYSTYCZNY im. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA

REGULAMINY KONKURSU:

Regulamin plastyka

Regulamin foto

Regulamin recytacja

Szanowni Państwo,

Fundacja „PRO ARTE CHRISTIANA” zaprasza dzieci i młodzież do udziału    w XIV Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „ Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”.

Konkurs odbywa się po Honorowym Patronatem Elżbiety Witek, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizatorem i pomysłodawcą wszystkich edycji jest Maciej Konieczny.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 20 lat.

Jego celem jest inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczości artystycznej    oraz promowanie dorobku poetyckiego i postaci Włodzimierza Pietrzaka, zapomnianego poety, krytyka literackiego, żołnierza Powstania Warszawskiego.

Konkurs zaczyna się 1 października 2022 roku, a prace plastyczne, fotograficzne  i zgłoszenia recytatorskie ( linki do nagranych recytacji ) należy przesłać do           6 stycznia 2023 roku.

Konkurs podzielono na trzy artystyczne kategorie: plastyczną, fotograficzną       i recytatorską  ( recytacja wierszy Włodzimierza Pietrzaka ).

Tematyka prac plastycznych i fotograficznych:

– Polska moja Ojczyzna,

– Polskie obrzędy i zwyczaje ludowe,

– Sport,

– Kapliczki maryjne,

– Szczęśliwy, kto sobie Patrona, Józefa ma za Opiekuna …

– Kosmos,

– Makro i mikro świat,

– Bohaterowie bajek i baśni,

– Bóg Ojciec,

Format prac plastycznych – A4, fotograficznych – 20 x30 cm

Jeden uczestnik konkursu może  nadesłać 3 prace plastyczne i fotograficzne

Konkurs recytatorski odbędzie się online. Uczestnicy przygotowują dwa wybrane przez siebie wiersze Włodzimierza Pietrzaka spośród zamieszczonych na stronie www.proartechristiana.pl

Prace plastyczne i recytatorskie ocenią profesorowie i adiunkci z Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prace fotograficzne ocenią profesorowie  z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.Finał konkursu połączony z wręczeniem nagród i otwarciem wystawy pokonkursowej odbędzie się 22 kwietnia 2023 roku w Kaliszu.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody m.in. banknoty kolekcjonerskie, srebrne monety kolekcjonerskie, nagrody książkowe, pobyty weekendowe         w pięknych zakątkach Polski, tablety.

Dotychczasowe edycje pokazały, że konkurs dociera do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i średnich, a nawet studentów oraz do podopiecznych świetlic terapeutycznych i ośrodków dla osób niepełnosprawnych, często z małych miejscowości.

Regulaminy konkursu są dostępne na stronie  www.proartechristiana.pl

Uwaga: w konkursie nie mogą brać udziału laureaci I, II i III miejsca oraz laureaci wyróżnienia w dotychczasowych edycjach konkursu.

dr Beata Michalak – Konieczna

Przewodnicząca Kapituły

Międzynarodowego Konkursu Artystycznego  im. Włodzimierza Pietrzaka

Fundacja „Pro Arte Christiana”

ul. Stawiszyńska 163 DOM

62-800 Kalisz

Polska

e-mail: proartechristiana14@interia.eu

www.proartechristiana.pl