XV MIĘDZYNARODOWY KONKURS ARTYSTYCZNY im. Włodzimierza Pietrzaka

Regulamin Konkursu Foto Pietrzak 15 wzór

Regulamin Konkursu Plastyka Pietrzak 15 wzór

Regulamin Konkursu Recytacja Pietrzak 15 wzór

Szanowni Państwo!
Dyrektorzy i Nauczyciele!
Drodzy Uczniowie!

Fundacja „PRO ARTE CHRISTIANA” zaprasza dzieci i młodzież do udziału w XV Jubileuszowym Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „ Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”.

Patronat Honorowy nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Organizatorem i pomysłodawcą wszystkich edycji jest Maciej Konieczny.
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 20 lat.

Jego celem jest inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczości artystycznej oraz promowanie dorobku poetyckiego i postaci Włodzimierza Pietrzaka, zapomnianego poety, krytyka literackiego, żołnierza Powstania Warszawskiego.

Włodzimierz Pietrzak w 1931 ukończył Państwowe Gimnazjum, obecne II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu, w latach nauki gimnazjalnej redagował szkolne pismo „Świt”. W 2024 roku przypada 80 rocznica śmierci Włodzimierza Pietrzaka.

Konkurs rozpoczyna się 1 października 2023 roku, a prace plastyczne, fotograficzne i zgłoszenia recytatorskie (linki do nagranych recytacji) należy przesłać do 8 stycznia 2024 roku.
Konkurs podzielono na trzy artystyczne kategorie: plastyczną, fotograficzną          i recytatorską (recytacja wierszy Włodzimierza Pietrzaka).

Tematyka prac plastycznych i fotograficznych:
– Polska, moja Ojczyzna,
– Moja Rodzina,
– Sport,
– Kapliczki maryjne
– Szczęśliwy, kto sobie Patrona, Józefa ma za Opiekuna…
– Kosmos,
– Bóg Ojciec,
– Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie

Format prac plastycznych – A4, fotograficznych – 20 x30 cm.

Jeden uczestnik konkursu może nadesłać 3 prace plastyczne i fotograficzne.

Konkurs recytatorski odbędzie się online. Uczestnicy przygotowują trzy wybrane przez siebie wiersze Włodzimierza Pietrzaka spośród zamieszczonych na stronie www.proartechristiana.pl
Prace plastyczne i recytatorskie ocenią profesorowie i adiunkci z Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza   w Poznaniu, prace fotograficzne ocenią profesorowie z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.

Finał konkursu połączony z wręczeniem nagród i otwarciem wystawy pokonkursowej odbędzie się 20 kwietnia 2024 roku w Kaliszu.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody m.in. pobyty weekendowe z wyżywieniem w pięknych zakątkach Polski, banknoty kolekcjonerskie, srebrne monety kolekcjonerskie, nagrody książkowe oraz wiele innych nagród.

Regulaminy konkursu są dostępne na stronie www.proartechristiana.pl

Uwaga: w konkursie nie mogą brać udziału laureaci I, II i III nagrody w dotychczasowych edycjach konkursu.

Zapraszam do udziału w konkursie

dr Beata Michalak – Konieczna
Przewodnicząca Kapituły
Międzynarodowego Konkursu Artystycznego
im. Włodzimierza Pietrzaka
____________________________________
Fundacja „Pro Arte Christiana”
ul. Stawiszyńska 163 DOM
62-800 Kalisz
Polska
e-mail: proartechristiana@interia.pl
www.proartechristiana.pl