XIII Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”


Szanowni Państwo,

Fundacja „Pro Arte Christiana” zaprasza dzieci i młodzież do udziału

w XIII Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka

pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”.

Konkurs odbywa się pod  Honorowym Patronatem

Elżbiety Witek, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 21 lat. Jego celem jest inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczości artystycznej oraz promowanie dorobku poetyckiego i postaci Włodzimierza Pietrzaka, zapomnianego poety, krytyka literackiego, żołnierza Powstania Warszawskiego.

Konkurs trwa od 1 października 2021 roku, prace plastyczne, fotograficzne i zgłoszenia recytatorskie należy przysłać do 7 stycznia 2022 roku. Konkurs recytatorski odbędzie się online. Finał konkursu połączony z wręczeniem nagród i otwarciem wystawy pokonkursowej. odbędzie się  12 marca 2022 roku w Kaliszu.

Konkurs podzielono na trzy artystyczne kategorie: plastyczną, fotograficzną i recytatorską  (recytacja wierszy Włodzimierza Pietrzaka).

Tematyka prac:

Edycja plastyczna i fotograficzna

– Polska, moja Ojczyzna

–  Moja Babcia i Mój Dziadek

–  Szczęśliwy, kto sobie Patrona, Józefa ma za Opiekuna…

–  Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia

–  Sport

–  Kosmos

Format prac plastycznych – A4,   fotograficznych – 20×30 cm.

Jeden uczestnik konkursu może nadesłać 5 prac.

Uczestnicy edycji recytatorskiej przygotowują dwa wybrane przez siebie wiersze Włodzimierza Pietrzaka spośród zamieszczonych na stronie: www.civitaschristianaturek.eu

Prace fotograficzne będą oceniane przez profesorów i adiunktów prace plastyczne

i recytacje ocenią profesorowie i adiunkci z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego

w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prace fotograficzne ocenią profesorowie

z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera     w Łodzi.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody m.in.: tablety, banknoty i monety kolekcjonerskie, aparaty fotograficzne, nagrody książkowe, pobyty weekendowe             w pięknych zakątkach Polski.

Przez dwanaście lat udział w konkursie wzięło 13 tysięcy 358 uczestników  z Polski, Australii, Austrii, Białorusi, Chin,  Czech, Kazachstanu, Libanu, Litwy, Niemiec, Norwegii, RPA, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Dotychczasowe edycje pokazały, że Konkurs dociera do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i średnich, a nawet studentów oraz do podopiecznych świetlic terapeutycznych i ośrodków dla osób niepełnosprawnych, często z małych miejscowości.

 

 

 

.