8 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny pt. PAPIEŻ FRANCISZEK W OCZACH DZIECI

Kalisz,  7 lutego 2022 r.

Protokół z obrad jury  8  Międzynarodowego Konkursu Plastycznego pt. PAPIEŻ FRANCISZEK W OCZACH DZIECI”

Jury  po obejrzeniu  96  prac z Polski, Kazachstanu, Litwy, Niemiec,  Ukrainy       i USA   postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia:

w kategorii przedszkoli:

I nagroda HANNA SZYLMAN  – Kalisz

II nagroda MARCELINA TROJANOWSKA – Smółki

III nagroda STEFANIA GARNCAREK – Kalisz

wyróżnienie SEBASTIAN BORKOWSKI – Niemcy

wyróżnienie PAWEŁ PINCZEWSKI –  Kalisz

wyróżnienie ZOFIA  FIDERKIEWICZ – Kalisz

wyróżnienie HELENA MATYSIAK – Kalisz

w kategorii szkół podstawowych:

I nagroda ANASTAZJA OSMYK – Łopuszka Wielka

II nagroda ANTONINA MACHOWICZ – Kalisz

III nagroda MARCEL LIS – Grab

III Nagroda  NIKODEM ŚMIGIEL – Boczków

Wyróżnienie  MIROSŁAWA BONDARENKO – Kazachstan

Wyróżnienie MATEUSZ  GLOGOWSKI – Niemcy

Wyróżnienie ŁUKASZ JAWORSKI – Kalisz

Uzasadnienie jury:

Wybór najlepszych prac był dla jury trudną decyzją, gdyż wiele było prac poruszających sposobem portretowania Postaci Papieża, zachwycających rozwiązaniami formalnych, zastosowaniem technik plastycznych, kolorystyki, układów kompozycyjnych.

Nagrodzone w Konkursie prace zachwycają szczerością wypowiedzi plastycznej oraz dziecięcym sposobem obrazowania nie pozostawiającym jednak wątpliwości co do treści obrazu i czytelności postaci Papieża Franciszka. Piękno przedstawienia treści i formy plastycznej zadecydowało o wyborze tych prac.

Podpisy Jury:

dr  BEATA MICHALAK – KONIECZNA, Wydział Pedagogiczno – Artystyczny      w Kaliszu UAM Poznań

dr  PRZEMYSŁAW GĄSIOREK, Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu UAM Poznań

MACIEJ KONIECZNY – organizator i pomysłodawca konkursu

dr  ANNA  SOBCZYK – GĄSIOREK – przewodnicząca jury, Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu UAM Poznań

 

.