XV Jubileuszowy Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka

Łódź,  22 stycznia 2024 rok

PROTOKÓŁ  z posiedzenia  jury  edycji fotograficznej

Jury w składzie:

Przewodniczący jury dr Bartłomiej Talaga

Członkowie jury:

prof.  Janusz Maria Tylman

prof. Tomasz Komorowski

po obejrzeniu 69 prac fotograficznych z Hiszpanii, Mołdawii, Polski i Stanów Zjednoczonych, postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia:

w grupie wiekowej 17-20 lat

I , II i III nagrody jury nie przyznało

Wyróżnienie:  FILIP GIEREK z MIESZKOWA za pracę  „POLSKA MOJA OJCZYZNA”

– w grupie wiekowej 14 -16 lat

I , II  i III nagrody jury nie przyznano

Wyróżnienie:  JUSTYNA WYSOCKA z WOŁOMINA za prace „KOSMOS, „POLSKA MOJA OJCZYZNA”

– w grupie wiekowej 11- 13 lat

I nagroda: jury nie przyznało

II nagroda: MAGDALENA  WNĘK z KRAKOWA za cykl trzech zdjęć „KOSMOS”

III nagroda: ANGELIKA PYC z BROOKLYN – USA za temat „KAPLICZKI MARYJNE”

Wyróżnienie: MILENA SITARZ z KRAKOWA za prace w temacie „MOJA RODZINA”        i „POLSKA MOJA OJCZYZNA”

Podpisy Jury

 

Kalisz, 12 lutego 2024 r.

Protokół jury edycji recytatorskiej XV Jubileuszowego Międzynarodowego Konkursu Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka

Do udziału w konkursie zgłosiło się 18 recytatorów z Polski i Stanów Zjednoczonych.

Po wysłuchaniu wszystkich nadesłanych prezentacji wierszy oraz wnikliwej    naradzie jury w składzie:

WOJCIECH MAY

dr BEATA MICHALAK – KONIECZNA

dr  MAŁGORZATA RATAJCZYK  – przewodnicząca                                                                                                                                                                                                          postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia

Kategoria 11 – 13 lat

wyróżnienie Dominik Gembalczyk z Kornowac

III nagroda Mateusz Leśniak z Koniecpola

II nagroda Nadia Gościniak z Krakowa

I nagroda Kalina Rylska z Turku

Kategoria  14 -16 lat

Nagroda Prezesa Fundacji Pro Arte Christiana Jan Karol Jankowski               z Warszawy

III nagroda Zuzanna Kowalczyk z Krzepic

II nagroda Piotr Gil z Drezdenka

I nagroda Laura Królak z Kalisza

w kategorii 17-20 lat jury nie przyznało nagród.

Podpisy jury

Kalisz, 23 stycznia 2024 rok

Protokół z obrad jury edycji plastycznej  XV Jubileuszowego Międzynarodowego Konkursu Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka  pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”

Do udziału w  konkursie zgłoszono 586  prac od uczestników z Polski, Belgi, Holandii Hiszpanii, Litwy, Mołdawii, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy.

Jury w składzie:

Przewodnicząca profesor UAM dr hab. MONIKA KOSTRZEWA

Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu UAM Poznań

 

Sekretarz  dr  ANNA  SOBCZYK – GĄSIOREK

Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu UAM Poznań

 

dr  BEATA MICHALAK – KONIECZNA

Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu UAM Poznań

Postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia

Kategoria: 3 – 6 lat

I Nagroda – POLA KOSZELA z Kalisza za  pracę  „Moja rodzina”

II Nagroda – NADIA GŁOWINKOWSKA  z Kalisza za pracę „ Moja rodzina”

III Nagroda –  ALEXANDER BARTNIK  z Nowego Jorku  – USA za pracę „Kosmos”

Wyróżnienie – BARBARA  FILIPCZAK z  Kalisza za pracę „Moja rodzina”

Wyróżnienie – HANNA GRALAK z Kalisza za pracę „Moja rodzina”

Wyróżnienie – PAULA GRUSZCZYŃSKA z Kalisza za pracę „Moja rodzina”

Kategoria: 7 – 11 lat

 I Nagroda – ANASTASIA PLOKARZ z Garfield z USA za pracę „Kapliczki maryjne”

II Nagroda –  KALINA SZYMAŃSKA z Rydzyny  za pracę „Moja Rodzina”

III Nagroda – ALISA JAKUBAUSKAITĖ z Rudamina – Litwa za pracę „Kosmos”

Wyróżnienie – ALAN MULAREK z Gąsina za pracę „Kapliczki maryjne”

Wyróżnienie – KALINA SZEWCZYK z Cisewa za pracę „Kosmos”

Wyróżnienie – IZABELLA ANDREASIK z Zbilitowskiej Góry za pracę „Kosmos”

 

KATEGORIA 12 -15 lat

 I Nagroda –  MAJA SROMICKA z Nowej Soli za prace „Kosmos”

II Nagroda – PATRYK NIETUPSKI CAPAŁA z Madrytu – Hiszpania za pracę „Kosmos”

III Nagroda – VESTA VITKUNAITE z Rudomina – Litwa za pracę „Sport”

Wyróżnienie  – HELENA GRINIENKO z Nort Haledon z USA za pracę „Kapliczki maryjne”

KATEGORIA 16 – 20 lat

 I Nagroda –  KAMILA ALINA SAWKO z Wilna – Litwa za pracę „Kapliczki maryjne”

II Nagroda – WŁADYSŁAWA OSTRYŃSKA z Kijowa – Ukraina za pracę „Polska moja ojczyzna”

III Nagroda – POLA PIETRZAK z Włocławka  za pracę „Kapliczki maryjne”

 Wyróżnienie – BEATA KLIMASZEWSKAJA z Wilna – Litwa za prace „Kosmos”

Podpisy Jury

 

Gratulujemy laureatom

 

 

 

 

.