XV JUBILEUSZOWY KONKURS ARTYSTYCZNY im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”

Zakończyły się obrady jury  XV Jubileuszowego Międzynarodowego Konkursu Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka. Laureaci  wszystkich edycji konkursu zostali już poinformowani o wynikach.
Ogłoszenie szczegółowego werdyktu nastąpi 20 kwietnia 2024 roku podczas gali finałowej konkursu. Na galę finałową zapraszamy wyłącznie laureatów I, II, i III nagrody.

Osobom wyróżnionym dyplomy prześlemy pocztą.  Laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy!

Przedstawiamy nagrodzone prace plastyczne i fotograficzne  XV Jubileuszowego Międzynarodowego Konkursu Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym nie można objąć uściskiem”.

Dziękujemy również wszystkim nauczycielom, opiekunom              i rodzicom  za przygotowanie uczestników do poszczególnych kategorii konkursu.  

 

.