TAJNIKI MUZYKI RENESANSU

Szanowni Państwo,  Regulaminy IX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego PAPIEŻ FRANCISZEK W OCZACH DZIECI  i  XV Jubileuszowego Konkursu Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka są poniżej.

PROJEKT EDUKACYJNY  TAJNIKI MUZYKI RENESANSU

     

Polifonia, kornamuza, psalm to terminy, które poznali na dzisiejszym koncercie edukacyjnym „Tajniki muzyki renesansu” uczniowie kaliskich szkół podstawowych.
Koncert odbył się 19 października br. w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu
Autorką projektu jest dr Beata Michalak-Konieczna z kaliskiego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM, która postanowiła uatrakcyjnić edukację muzyczną poprzez kontakt z muzyką na instrumentach z epoki wykonywaną na żywo. Muzyka taneczna, opracowania psalmów czołowych kompozytorów polskich z okresu renesansu oraz instrumentalne wersje pieśni spotkały się z zainteresowaniem młodych słuchaczy. Wielu z nich po raz pierwszy słyszało na żywo giternę czy fidel, nauczyło się odróżniać brzmienie fideli ramiennej i kolanowej, a także zrozumiało rolę stroika w instrumentach dętych. Oprócz muzyki wykonywanej przez zespół instrumentów dawnych Rodzanice uczestnicy koncertu usłyszeli krótką prelekcję o muzyce i kulturze renesansu dopełnioną przez prezentację obrazu Hansa Memlinga „Muzykujące anioły”, co pozwoliło porównać wizję malarską instrumentów renesansu z instrumentami prezentowanymi na estradzie.
Organizatorem koncertu jest fundacja „Pro Arte Christiana”. Projekt zyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury zdobywając grant w programie Kultura-Interwencje. Edycja 2023.
Fundacja przygotowuje kolejne koncerty edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

__________________________________________________

XV  JUBILEUSZOWY MIĘDZYNARODOWY KONKURS ARTYSTYCZNY          im. Włodzimierza Pietrzaka

Regulamin Konkursu Recytacja Pietrzak 15 wzór

Regulamin Konkursu Foto Pietrzak 15 wzór

Regulamin Konkursu Plastyka Pietrzak 15 wzór

Szanowni Państwo!
Dyrektorzy i Nauczyciele!
Drodzy Uczniowie!

Fundacja „PRO ARTE CHRISTIANA” zaprasza dzieci i młodzież do udziału w XV Jubileuszowym Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „ Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”.

Patronat Honorowy nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Organizatorem i pomysłodawcą wszystkich edycji jest Maciej Konieczny.
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 20 lat.

Jego celem jest inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczości artystycznej oraz promowanie dorobku poetyckiego i postaci Włodzimierza Pietrzaka, zapomnianego poety, krytyka literackiego, żołnierza Powstania Warszawskiego.

Włodzimierz Pietrzak w 1931 ukończył Państwowe Gimnazjum, obecne II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu, w latach nauki gimnazjalnej redagował szkolne pismo „Świt”. W 2024 roku przypada 80 rocznica śmierci Włodzimierza Pietrzaka.

Konkurs rozpoczyna się 1 października 2023 roku, a prace plastyczne, fotograficzne i zgłoszenia recytatorskie (linki do nagranych recytacji) należy przesłać do 8 stycznia 2024 roku.
Konkurs podzielono na trzy artystyczne kategorie: plastyczną, fotograficzną          i recytatorską (recytacja wierszy Włodzimierza Pietrzaka).

Tematyka prac plastycznych i fotograficznych:
– Polska, moja Ojczyzna,
– Moja Rodzina,
– Sport,
– Kapliczki maryjne
– Szczęśliwy, kto sobie Patrona, Józefa ma za Opiekuna…
– Kosmos,
– Bóg Ojciec,
– Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie

Format prac plastycznych – A4, fotograficznych – 20 x30 cm.

Jeden uczestnik konkursu może nadesłać 3 prace plastyczne i fotograficzne.

Konkurs recytatorski odbędzie się online. Uczestnicy przygotowują trzy wybrane przez siebie wiersze Włodzimierza Pietrzaka spośród zamieszczonych na stronie www.proartechristiana.pl
Prace plastyczne i recytatorskie ocenią profesorowie i adiunkci z Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza   w Poznaniu, prace fotograficzne ocenią profesorowie z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.

Finał konkursu połączony z wręczeniem nagród i otwarciem wystawy pokonkursowej odbędzie się 20 kwietnia 2024 roku w Kaliszu.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody m.in. pobyty weekendowe z wyżywieniem w pięknych zakątkach Polski, banknoty kolekcjonerskie, srebrne monety kolekcjonerskie, nagrody książkowe oraz wiele innych nagród.

Regulaminy konkursu są dostępne na stronie www.proartechristiana.pl

Uwaga: w konkursie nie mogą brać udziału laureaci I, II i III nagrody w dotychczasowych edycjach konkursu.

Zapraszam do udziału w konkursie

dr Beata Michalak – Konieczna
Przewodnicząca Kapituły
Międzynarodowego Konkursu Artystycznego
im. Włodzimierza Pietrzaka
____________________________________
Fundacja „Pro Arte Christiana”
ul. Stawiszyńska 163 DOM
62-800 Kalisz
Polska
e-mail: proartechristiana@interia.pl
www.proartechristiana.pl

_______________________________________________________

IX MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY

PAPIEŻ FRANCISZEK W OCZACH DZIECI

IX Regulamin Konkursu Plastycznego PAPIEŻ FRANCISZEK W OCZACH DZIECI

IX Pismo Przewodnie Papież Franciszek w oczach dzieci

Szanowni Państwo,

Fundacja „Pro Arte Christiana” serdecznie zaprasza dzieci w wieku 3 – 10 lat do udziału w IX Międzynarodowym Konkursie Plastycznym pt. „Papież Franciszek w oczach dzieci”.

Celem konkursu jest popularyzowanie postaci Papieża Franciszka wśród dzieci oraz motywowanie do pracy twórczej, rozwijanie wyobraźni artystycznej i zainteresowań sztukami plastycznymi.  IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny rozpoczyna się 1 września 2023 roku i potrwa do 31 października 2023. Prace konkursowe należy przesyłać na adres:

Fundacja „Pro Arte Christiana” ul. Stawiszyńska 163 Dom , 62-800 Kalisz, Polska

Uczestnicy konkursu przesyłają prace plastyczne nigdzie wcześniej niepublikowane,        w formacie A4, technika wykonania pracy dowolna.

Finał Konkursu odbędzie się 25 listopada 2023 roku w Kaliszu. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.  Szczegóły konkursu  dostępne na stronie www.proartechristiana.pl

Honorowy patronat nad konkursem objęli:

J.E. abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański J.E.   bp Damian Bryl , Ordynariusz Diecezji Kaliskiej.

Patronat medialny  TVP1, TVP Poznań,  Tygodnik Przewodnik Katolicki, Tygodnik Katolicki Niedziela, Dwutygodnik Diecezji Kaliskiej „Opiekun”,  Tygodnik Katolicki Idziemy,  portal internetowy Latarnik Kaliski, Mały Gość Niedzielny, Radio Jasna Góra, Radio Poznań, Kurier Wileński.

Prace konkursowe oceni profesjonalne jury z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego   w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

dr Beata Michalak – Konieczna
Prezes Fundacji
________________________________________
Fundacja „Pro Arte Christiana”
ul. Stawiszyńska 163 DOM
62-800 Kalisz
woj. wielkopolskie
POLSKA

e-mail: proartechristiana14@interia.eu

www.proartechristiana.pl

 

 

.