XIV MIĘDZYNARODOWY KONKURS ARTYSTYCZNY im. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA

22 kwietnia  2023 roku dobiegła końca XIV edycja Międzynarodowego Konkursu Artystycznego m. Włodzimierza Pietrzaka „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”. Finał odbył się po raz drugi w Kaliszu.  Specjalnymi gośćmi wydarzenia w tym roku byli laureaci z Wilna i Niemenczyna na Litwie.

22 kwietnia  2023 roku dobiegła końca XIV edycja Międzynarodowego Konkursu Artystycznego m. Włodzimierza Pietrzaka „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”. Finał odbył sie po raz drugi w Kaliszu.  Specjalnymi gośćmi wydarzenia w tym roku byli laureaci  z Wilna i Niemenczyna na Litwie.

Konkurs organizuje fundacja Pro Arte Christiana z Kalisza. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 3 lat do 21. Od początku budzi duże zainteresowanie nie tylko wśród dzieci i młodzieży z Polski, ale także z odległych zakątków świata jak Liban, Australia, Stany Zjednoczone, Republika Południowej Afryki czy Chiny. Dotychczasowe edycje pokazały również, że trafia on do różnych środowisk – zarówno tych wielkomiejskich, jak i małych wsi im miasteczek. Odbiorcami są dzieci przedszkolne, młodzież szkolna, podopieczni ośrodków wychowawczych, świetlic terapeutycznych i co ważne, osoby z niepełnosprawnościami.

Uczestnicy mają szansę realizować się w trzech kategoriach artystycznych: plastycznej, fotograficznej oraz recytatorskiej, z których najliczniejsza zazwyczaj bywa ta pierwsza, a najmniej liczna ta ostatnia.

Jak podkreśla organizator i pomysłodawca konkursu, Maciej Konieczny, konkurs imienia Włodzimierza Pietrzaka ma nie tylko przybliżyć postać twórcy: poety, krytyka literackiego i żołnierza powstania warszawskiego, ale także pokazać, że sztuka może być znakomitym polem do kreatywności, może inspirować dzieci i młodzież do samorozwoju i zdobywania wiedzy, a także być pomocna w kształtowaniu charakterów.

W XIV edycji honorowy patronat nad konkursem objęła pani Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, która w liście adresowanym do organizatora i uczestników napisała: „Cieszy mnie niezmiernie, że ta wyjątkowo cenna inicjatywa wpisała się już na stałe w kalendarz ważnych artystyczno-edukacyjnych wydarzeń skierowanych do dzieci i młodzieży  nie tylko w kraju, lecz także w środowiskach polonijnych./…/Jest także świadectwem na to, że młodzi Polacy, bez względu na miejsce swojego zamieszkania, potrafią z ogromnym zaangażowaniem zainteresować się kulturowym dziedzictwem i historią swojej Ojczyzny, tworząc tym samym wspólnotę ludzi dumnych z narodowej tradycji”.

Tegoroczna edycja konkursu, podobnie jak w latach poprzednich, zdobyła liczne grono uczestników (1066). Nic dziwnego, konkurs jest szansą na zaprezentowanie swoich talentów szerszej publiczności, skonfrontowanie ich z rówieśnikami. Nie bez znaczenia pozostają także nagrody: wartościowe monety, banknoty kolekcjonerskie, tablety, markowe pióra, cenne albumy książkowe, w tym również z dedykacjami hierarchów kościelnych, pobyty weekendowe w ekskluzywnych hotelach położonych w atrakcyjnych miejscowościach wypoczynkowych, słodycze, drobny sprzęt elektroniczny. W tegorocznej edycji Premier Rzeczypospolitej Polskiej, Mateusz Morawiecki, przekazał flagi państwowe.

Wśród zaproszonych gości obecna była przedstawicielka Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, przedstawiciel arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, przedstawiciel biskupa kaliskiego, Damiana Bryla oraz mecenasi konkursu.

W części plastycznej na konkurs napłynęło 851 prac z Polski, Belgii, B Bułgarii, Holandii, Litwy,  Mołdawii, USA i Ukrainy, w edycji fotograficznej nadesłano 180 prac z Litwy, Polski i Ukrainy, a w edycji recytatorskiej zgłosiło się 29 recytatorów z Polski i Litwy. Młodzi artyści przedstawili wizje plastyczne i fotograficzne tematyki konkursu: Polska, moja Ojczyzna, polskie obrzędy i zwyczaje ludowe, sport, kapliczki maryjne, szczęśliwy, kto sobie patrona Józefa ma za opiekuna, kosmos, Bóg Ojciec, makro i mikro świat.

Prace plastyczne oceniało jury w składzie: prof. UAM dr hab. Monika Kostrzewa, dr Beata Michalak-Konieczna, dr Anna Sobczyk-Gąsiorek i Maciej Konieczny.

W kategorii 3- 6 lat I nagroda  – NADIA DUDEK z Tuszymy za pracę Polskie zwyczaje i obrzędy ludowe, II nagroda – KATARZYNA SCHERER z Częstochowy za pracę Kapliczki maryjne, III nagroda – ZUZANNA KRYSZAK z Kalisza za pracę  Bóg Ojciec, wyróżnienie – FRANCISZEK MODELEWSKI z Nowej Piasecznej za pracę Sport, wyróżnienie – ANTONINA STACHARSKA ze Szczecina za pracę Bohaterowie bajek i baśni, wyróżnienie – BARBARA FILIPCZAK z Kalisza za pracę Makro i mikro świat.

W kategorii 7-13 lat I nagroda – JULIA POCICA ze Smarżowej za pracę Szcześliwy, kto sobie Patrona Józefa ma za Opiekuna, II nagroda – AGATA MIESZKUNIEC z Niemenczyna – Litwa za pracę Bohaterowie bajek i baśni, III nagroda – MIKOŁAJ ŚLIWIŃSKI z Uraz za pracę Bohaterowie bajek i baśni, wyróżnienie – AELKSANDRA RADEK ze Skierniewic za pracę Polskie obrzędy i zwyczaje ludowe, wyróżnienie – KAROL GRYCEL z Białegostoku za pracę Kosmos, wyróżnienie – MAGDALENA KANIA z Jeleniej Góry za pracę Bohaterowie bajek i baśni, wyróżnienie – MAGDALENA LECHNIAK z Żyrardowa za pracę Mikro i makro świat, wyróżnienie – MALWINA KAPUSTA z Domaniewic za pracę Polskie obrzędy i zwyczaje ludowe, wyróżnienie – MARTYNA GIERA z Rydzyny za pracę Bóg Ojciec.

W kategorii 14-17 lat I nagroda  – ELIZA BOROWSKA z Białegostoku za pracę Kapliczki maryjne, II nagroda – MARIANNA IWCZENKO  z Kijowa – Ukraina za pracę Polska moja ojczyzna, III nagroda – OLIWIA KOŁODZIEJCZYK z Koszalina za pracę Kapliczki maryjne, wyróżnienie – GUSTAW BORGOSZ z Wrocławia za pracę Polskie obrzędy i zwyczaje ludowe, wyróżnienie –  NADIA SYROWY  z Proszowic za pracę Bohaterowie bajek i baśni, wyróżnienie – DOMINIKA CETERA z Krakowa za pracę Polska moja ojczyzna.

W kategorii 18-20 lat jury nie przyznało I , II i III nagrody, wyróżnienie Zuzanna Maćkowiak z Rydzyny za pracę Kosmos.

W konkursie fotograficznym jury w składzie: przewodniczący jury dr Bartłomiej Talaga, profesor Janusz Maria Tylman, profesor Tomasz Komorowski przyznało nagrody i wyróżnienia:

w grupie wiekowej 18-21 lat I nagrody nie przyznano, II nagroda Karolina Strączek  z Zakopanego  za serię Kapliczki Maryjne, III nagroda Wiktoria Urban za zdjęcie  „Kosmos”

wyróżnienie Adrian Tarnowski  z Lublina za zdjęcie „Kosmos”, wyróżnienie Patrycja Adamowicz z Wilna  – Litwa  za serię „Sport”.

w grupie wiekowej 14-17 lat I nagroda  Aleksandra Kaleja z Brudzeń Mały za serię „Makro i mikro świat”, II nagroda Adam Majtyka z Krakowa za zdjęcie „Kosmos”, III nagroda

Konstanty Domański z Lublina za zdjęcie „Polska moja ojczyzna”,  wyróżnienie Karol Wieczorek z Warszawy za zdjęcie „Kosmos”, wyróżnienie Radosław Kolbusz z Niepołomic za zdjęcie „Sport”.

w grupie wiekowej 10- 13 lat: I nagroda ex aequo- Iryna Prodan z Krakowa  za serię „Sport”

oraz Liwia Pawłowska z Wągrowca za zdjęcie „Makro i mikro świat”, II nagroda Weronika Bugaj z Krakowa za zdjęcie „Polska moja ojczyzna” , III nagroda Vanessa Grynda z Turku za zdjęcie „Kapliczki maryjne”, wyróżnienie Martyna Pokusa z Krakowa za zdjęcie „Sport”, wyróżnienie Gabriela Ćwik z Krakowa za zdjęcie „Polska moja ojczyzna”, wyróżnienie Wiktor Szymański z Łodzi za zdjęcie „Makro i mikro świat”,  wyróżnienie Justyna Żakowska z Jarocina za zdjęcie „Makro i mikro świat”.

W konkursie recytatorskim jury: dr Małgorzata Ratajczyk  – przewodnicząca, dr Beata Michalak – Konieczna z Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu UAM Poznań, Maciej Konieczny, organizator i pomysłodawca konkursu, nauczyciele Wojciech May             i Patrycja Kliber  postanowili przyznać nagrody i wyróżnienia:

Kategoria 10-13 lat I nagroda Sebastian Płóciennik z Klucza, II nagroda Franciszek Zbrojkiewicz z Białej, III nagroda Oksana Zenel z Turku. W kategorii 14-17 lat I nagroda Nel Stokłosa z Krakowa, II nagroda Paulina Sewruk z Wilna- Litwa, III nagroda Maja Prokop z Augustowa, wyróżnienie Anna Stawińska z Ciechanowa, wyróżnienie Cezary Strugliński z Dobrosołowa, wyróżnienie Kamila Zdebska ze Szczecina, wyróżnienie Zofia Kurowska z Dąbrówki Wielkiej, wyróżnienie Zofia Gąsior z Krakowa. W kategorii 18-20 lat I i III  Nagrody jury nie przyznało, II Nagroda Patrycja Cieślik z Krakowa.

Podczas finału nieobecna była laureatka II nagrody w kategorii plastycznej, Marianna Iwczenko z Ukrainy, która swoją pracę konkursową tworzyła na zajęciach  w schronie. Laureatka z wielką radością przyjęła wiadomość o nagrodzie – między innymi otrzyma markowe pióro wieczne  od premiera Rzeczypospolitej Polskiej, Mateusza Morawieckiego oraz srebrną monetę kolekcjonerską od mecenasa konkursu.

Przez czternaście lat w konkursie wzięło udział 15 tysięcy 66 laureatów z pięciu kontynentów. Jak podkreślił profesor Janusz Maria Tylman, wieloletni juror edycji fotograficznej, konkurs jest ważnym momentem w życiu młodych artystów, zdobycie nagrody częstokroć uskrzydla laureata i powoduje podjęcie decyzji o profesjonalnym kształceniu w Łódzkiej Szkole Filmowej.

Fundacja Pro Arte Christiana gratuluje wszystkim uczestnikom konkursu, szczególne podziękowania składając nauczycielom i instruktorom, którzy zarażają pasją artystyczną kolejne rzesze młodych ludzi.

REGULAMINY KONKURSU:

Regulamin plastyka

Regulamin foto

Regulamin recytacja

 

.